Skip to content

Gdzie szukać pracowników ze znajomością języków obcych?

Brak talentów na dzisiejszym rynku pracy to powszechna bolączka niemalże w każdej branży. Problem się wzmaga, jeśli mówimy o pracownikach ze znajomością języków obcych. Szczególnie widoczne jest to w sektorze centrów usług wspólnych, gdzie już w co trzeciej ofercie pracy pojawia się potrzeba zatrudnienia pracowników ze znajomością dodatkowego języka.

Zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków będzie wysokie

Mimo że angielski jest wciąż najpopularniejszym obcym językiem, w którym świadczone
są usługi w Polsce (95,1% centrów) według raportu ABSL, to oprócz języka angielskiego, najczęściej poszukiwanymi dodatkowymi językami są:

  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski

Wynika to z faktu, że zdecydowana większość centrów usług wspólnych w Polsce obsługuje klientów z Europy Zachodniej. Według najnowszego raportu ABSL są to właśnie Niemcy (76,7% odpowiedzi), Francja (42,8%), Hiszpania (22,00%) i Włochy (20.08%).

Trzeba będzie rozszerzyć poszukiwanie pracowników o nowe miejsca

W nadchodzących latach globalna rywalizacja o pracowników będzie się nasilać. W sektorze usług biznesowych w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, bo już blisko 14% (według ostatniego raportu ABSL). Jest to odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku. Ten sam raport mówi, że ponad 20% inwestorów zamierza rekrutować pracowników z zagranicy.

W niektórych firmach z sektora IT stosunek pracowników zagranicznych w ogólnym zatrudnieniu sięga już ponad 50%.

Szukanie nowych rozwiązań jest kluczem

W dzisiejszym dynamicznym i trudnym do przewidzenia czasie rozwiązaniem na trudności znalezienia pracowników może być zatrudnienie pracowników z zagranicy. Dzięki obecności na wielu rynkach europejskich w Allen Recruitment Consulting mamy nie tylko dostęp
do szerokiego wachlarza zagranicznych baz danych kandydatów, ale także możemy zatrudniać
w większości europejskich krajów w oparciu o tzw. payroll support, dzięki czemu dostęp
do kandydatów mówiących w językach rzadko występujących w Polsce również nie jest dla nas problemem.

Drugim rozwiązaniem na znalezienie kandydatów ze znajomością języków obcych mogą być też Uczelnie Wyższe. Liczba zagranicznych studentów na polskich uniwersytetach systematycznie rośnie i dlatego Uniwersytety mogą być dobrym miejscem na poszukiwanie młodych i wielojęzycznych kandydatów. Nasi rekruterzy pozostają w stałym kontakcie
z biurami karier, studentami i absolwentami uczelni w Polsce, dzięki czemu w szybkim czasie są w stanie dotrzeć do zainteresowanych i wykwalifikowanych kandydatów.

Posted in: Poland

Not attracting the right candidates or pulling through enough volume with your job ads? Allen Analytics can help.

Click here to find out how using data can improve your ad performance.