Skip to content

Gdzie szukać pracowników ze znajomością języków obcych?

Brak talentów na dzisiejszym rynku pracy to powszechna bolączka niemalże w każdej branży. Problem się wzmaga, jeśli mówimy o pracownikach ze znajomością języków obcych. Szczególnie widoczne jest to w sektorze centrów usług wspólnych, gdzie już w co trzeciej ofercie pracy pojawia się potrzeba zatrudnienia pracowników ze znajomością dodatkowego języka.

Zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków będzie wysokie

Mimo że angielski jest wciąż najpopularniejszym obcym językiem, w którym świadczone
są usługi w Polsce (95,1% centrów) według raportu ABSL, to oprócz języka angielskiego, najczęściej poszukiwanymi dodatkowymi językami są:

  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski

Wynika to z faktu, że zdecydowana większość centrów usług wspólnych w Polsce obsługuje klientów z Europy Zachodniej. Według najnowszego raportu ABSL są to właśnie Niemcy (76,7% odpowiedzi), Francja (42,8%), Hiszpania (22,00%) i Włochy (20.08%).

Trzeba będzie rozszerzyć poszukiwanie pracowników o nowe miejsca

W nadchodzących latach globalna rywalizacja o pracowników będzie się nasilać. W sektorze usług biznesowych w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, bo już blisko 14% (według ostatniego raportu ABSL). Jest to odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku. Ten sam raport mówi, że ponad 20% inwestorów zamierza rekrutować pracowników z zagranicy.

W niektórych firmach z sektora IT stosunek pracowników zagranicznych w ogólnym zatrudnieniu sięga już ponad 50%.

Szukanie nowych rozwiązań jest kluczem

W dzisiejszym dynamicznym i trudnym do przewidzenia czasie rozwiązaniem na trudności znalezienia pracowników może być zatrudnienie pracowników z zagranicy. Dzięki obecności na wielu rynkach europejskich w Allen Recruitment Consulting mamy nie tylko dostęp
do szerokiego wachlarza zagranicznych baz danych kandydatów, ale także możemy zatrudniać
w większości europejskich krajów w oparciu o tzw. payroll support, dzięki czemu dostęp
do kandydatów mówiących w językach rzadko występujących w Polsce również nie jest dla nas problemem.

Drugim rozwiązaniem na znalezienie kandydatów ze znajomością języków obcych mogą być też Uczelnie Wyższe. Liczba zagranicznych studentów na polskich uniwersytetach systematycznie rośnie i dlatego Uniwersytety mogą być dobrym miejscem na poszukiwanie młodych i wielojęzycznych kandydatów. Nasi rekruterzy pozostają w stałym kontakcie
z biurami karier, studentami i absolwentami uczelni w Polsce, dzięki czemu w szybkim czasie są w stanie dotrzeć do zainteresowanych i wykwalifikowanych kandydatów.

Posted in: Poland

Unlock your recruitment potential

You’re only a step away from accessing our expertise