Skip to content

Rekrutacja wolumenowa na przykładzie międzynarodowej korporacji z sektora finansowego

Firma Allen Recruitment, z dużym doświadczeniem w branży rekrutacyjnej dla sektora IT i finansowego, działa od ponad 20 lat i posiada biura w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Holandii. Firma aktywnie wspiera swoich klientów w projektach rekrutacyjnych, stosując metody i narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji, a jej konsultanci regularnie podnoszą swoje kwalifikacje dzięki różnego rodzaju szkoleniom oferowanym przez firmę. 

Podejmujemy się różnorodnych projektów rekrutacyjnych, często związanych z poszukiwaniem specjalistów o rzadkich umiejętnościach lub dużej liczby kandydatów w krótkim czasie. W jednym z takich projektów, międzynarodowa korporacja z sektora finansowego zleciła nam rekrutację 40 księgowych funduszy inwestycyjnych w ciągu 6 miesięcy. Dodatkową trudnością był stosunkowo niski budżet na wynagrodzenia w porównaniu ze średnią rynkową. 

Największym wyzwaniem było znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną na temat funduszy inwestycyjnych. Allen Recruitment, mając dostęp do najnowszych technologii, sztucznej inteligencji i baz danych kandydatów z całej Europy, skorzystała z usług swojego zespołu zajmującego się analizą talentów, który pomógł zlokalizować profile kandydatów spełniających wymagania klienta. Nasze narzędzia były w stanie natychmiast wyłonić kandydatów, których oczekiwania finansowe pokrywały się z budżetem klienta. To pozwoliło nam zaoszczędzić sporo czasu. Przygotowanie dość obszernej shortlisty (ponad 600 profili) zajęło nam w sumie zaledwie 3 dni. 

Allen Recruitment posiada także dedykowany zespół rekruterów dla każdej branży. Znają oni specyfikę danego sektora i są w stanie wyselekcjonować specjalistów z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Konsultacje z klientem pozwoliły na stworzenie listy pytań testujących wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych, co z kolei pozwoliło na wstępną weryfikację kandydatów. 

Podczas pierwszej rozmowy z kandydatami, rekruterzy oceniali ich umiejętności i przedstawiali najlepszych kandydatów klientowi. Dzięki temu, międzynarodowa korporacja z sektora finansowego otrzymała dostęp do najlepszych księgowych funduszy inwestycyjnych, którzy byli w stanie sprostać wymaganiom firmy. 

W rekrutacji na skalę masową, kluczowe znaczenie mają odpowiednie narzędzia, wiedza i doświadczenie. Allen Recruitment, z wykwalifikowanym zespołem rekrutacyjnym i dostępem do nowoczesnych technologii, z powodzeniem obsadziła 40 stanowisk księgowych funduszy inwestycyjnych. Klient docenił nasze wsparcie, co zaowocowało dalszą współpracą, a nasza technologia oraz wyspecjalizowani rekruterzy wspierają kolejne firmy w niecodziennych projektach. 

 

Posted in: Poland

Unlock your recruitment potential

You’re only a step away from accessing our expertise