Skip to content

Sr IT Project Manager

  • Location: Stockholm, Kronobergs län, Sweden
  • Type: Contract
  • Job #25412

Senior IT Projektledare
Stockholm/Sverige

Vi söker en senior IT projektledare med en gedigen bakgrund. Konsulten kommer att arbeta som projektledare för ett specifikt asset management och CMDB etablering och införande projekt, inom ett nytt produkt- och förmågeledningsområde på IT. Du kommer ingå i ett team där det redan finns nyckelroller såsom produktägare, enterprise arkitekt, domän arkitekt och rekrytering pågår för fler roller. Projektet som konsulten kommer att driva är ett  spännande och utmanande plattformsprojekt där stor tonvikt läggs i etablering, integration, migrering och förändringsledning. Konsulten skall ha gedigen domänkunskap inom relevanta områden

Beskrivning av uppdraget
Vi söker en senior IT projektledare med en gedigen bakgrund. Konsulten kommer att arbeta som projektledare för ett specifikt asset management och CMDB etablering och införande projekt, inom ett nytt produkt- och förmågeledningsområde på IT. Du kommer ingå i ett team där det redan finns  nyckelroller såsom produktägare, enterprise arkitekt, domän arkitekt och rekrytering pågår för fler roller. Projektet som konsulten kommer att driva ett spännande och utmanande plattformsprojekt där stor tonvikt läggs i etablering, integration, migrering och förändringsledning. Konsulten skall ha gedigen domänkunskap inom relevanta områden.

Det aktuella projektet har redan genomfört en förstudie och kommer i närtid inleda en planeringsfas, inför ett kommande genomförande som inleds i Q3-Q4 2024.

 

Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!

Unlock your recruitment potential

You’re only a step away from accessing our expertise